अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  अमारा ग्रुपमा फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 70165 07660 ऐड करो

Join Our Facebook Groups To Get More Update ... Click Here.

Tuesday, 5 January 2016

TET-2 NA DISTRIBUTION PACHI TET-1 NI DISPATCH KARVA MA AAVSHE

TET 2 मार्कशीट अंगेना महत्वपूर्ण न्यूज़ क्लिक हियर टु व्यु...
मित्रों TET 2 नी मार्कशीट अमूक मित्रों ने मली  गएछे..
एटले के मार्कशीट पोस्ट करी देवामा आवी छे..!
ऐक वीक मा बघा मित्रो ने मार्कशीट मलि जसे...!

TET-2 NA DISTRIBUTION PACHI TET-1 NI DISPATCH KARVA MA AAVSHE .


Related Posts

TET-2 NA DISTRIBUTION PACHI TET-1 NI DISPATCH KARVA MA AAVSHE
4/ 5

POPULER

Gujarat JOBS Apply Online

Read More Click here