More News

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 70165 07660 ऐड करो

Join Our FaceBook Groups To Get More Update ... Click Here.

Gsrtc Vahivati Side Bharti Babat Important Notification.

Gsrtc Vahivati Side Bharti Babat Important Notification.
Gujarat Rajya Marg Vahanvyavahar Nigam ni Vahivayi sideni bharti babate news
Hello Friends...Given Full Info Below Given.
15/1/2016 na roj 15 alag alag kaxao mate ni bharti jaherat anusandhane 13 kaxao mate 14/11/2016 na roj parixa yojashe. aa 13 kaxao mate saman sylabus vali kaxaone 1 j group ma mukvama aavya chhe ane tena mate ek j call letter aapvama aavya chhe. jene ek karta vadhu 
call letter avya hoy emne koi ek parixa ma hajar rahevanu raheshe.

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email