B.ED PASS UMEDWARAO DWARA GANDHINAGAR KHATE SHIKSHAN MANTRI NE TAT PARIKSHANA YOJVAMA AAVE TE MATE AVEDAN AAPVANU AYOJAN :- PRESS NOTE

B.ED PASS UMEDWARAO DWARA GANDHINAGAR KHATE SHIKSHAN MANTRI NE TAT PARIKSHANA YOJVAMA AAVE TE MATE AVEDAN AAPVANU AYOJAN :- PRESS NOTE

KHAS NONDH :- AAVTI KALE SAMAY SAR HAJAR RAHEVU ANE SATHE ID PROOF AVASHYA LAVAVU.

PLACE SACHIVALAY GATE NO - 2

TIME 11:00

CLICK HERE TO VIEW PRESS NOTE

0 Response to "B.ED PASS UMEDWARAO DWARA GANDHINAGAR KHATE SHIKSHAN MANTRI NE TAT PARIKSHANA YOJVAMA AAVE TE MATE AVEDAN AAPVANU AYOJAN :- PRESS NOTE"

Post a Comment