SHIXAN SAHAYAK BHARTI:-DONATION MANGANARA SANCHALAK SAME POLICE FARIYAD DAKHAL THASHE.

SHIXAN SAHAYAK BHARTI:-DONATION MANGANARA SANCHALAK SAME POLICE FARIYAD DAKHAL THASHE.
FARIYAD JASHE TO KADAK KARYAVAHI NO NIRDESH.
AMUK UMEDVARO DWARA VADI KACHERI KAXAE AVELI RAJUAAT ANUSAR HAL MA SARKAR DWARA SHIXAN SAHAYAK NI BHARTI PRAKRIYA KARAVAMA AVEL CHHE.JEMA UMEDVARO SHALA A HAJAR THAVA JAY TYARE SHALA SANCHALAK MANDAL DWARA UMEDVARO PASE THI CASH ANE DONATION MANGAVA NI ANE SUKHE THI NOKARI NAHI KARVA DEVAMA AVE TEMAJ MANSIK ANE SHARIRIK TRAS APVAMA AVE CHHE .
AAVA MANDAL SAME KARYAVAHI THASHE.

Click Here To Read Full News.

0 Response to "SHIXAN SAHAYAK BHARTI:-DONATION MANGANARA SANCHALAK SAME POLICE FARIYAD DAKHAL THASHE."

Post a Comment