Join WhatsApp Group Join Now

ગુજરાત: સરકારી શાળાના શિક્ષકો માટેની શિક્ષક સજ્જતા કસોટી

ગુજરાત: સરકારી શાળાના શિક્ષકો માટેની વાર્ષિક પરીક્ષાઓ

રાજ્યની  36000 થી વધુ શાળાઓમાં અધ્યાપન કરતા બે લાખ શિક્ષકો આ પરીક્ષા લેશે

બીજા એકમાં, રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ‘શિક્ષાત્મક સજ્જાતા કસોટી’ અથવા શિક્ષકની તૈયારી કસોટી દાખલ કરવાનું નક્કી કર્યા પછી આ વર્ષે શરૂ થતાં, ગુજરાત સરકારના શાળાના શિક્ષકોએ વાર્ષિક પરીક્ષા આપવી પડશે. જો કે, ખાનગી શાળાના શિક્ષકોને આ પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ, શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓએ રાજ્યમાં શિક્ષણની ગુણવત્તામાં સુધારો લાવવાના હેતુથી આ પરીક્ષા યોજવાનું નક્કી કર્યું છે. રાજ્યની  36000 થી વધુ શાળાઓમાં અધ્યાપન કરતા બે લાખ શિક્ષકો આ પરીક્ષા લેશે. ત્યાં કોઈપણ ન્યુનત્તમ ગ્રેડ નહીં હોય. શિક્ષણ સચિવ, સુનૈના તોમર, રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓની ઉચ્ચ-સ્તરની સમિતિ સાથે, રાજ્યમાં શિક્ષણની ગુણવત્તા અને વિદ્યાર્થીઓના નબળા પરિણામો વિશે ચર્ચા કરવા બોલાવ્યા હતા. વિચારધારા પછી, તેઓએ ‘શિક્ષાક સજાતા કસોટી’ અથવા શિક્ષકની તૈયારી પરીક્ષણ રજૂ કરવાનું નક્કી કર્યું.


આ વર્ષે, પરીક્ષણ ઓગસ્ટ અથવા સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન લેવામાં આવશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, સામાજિક કુશળતા, શીખવવામાં આવતા વિષયની સમજ અને સરકારી શાળાના શિક્ષકોની શિક્ષણ શાસ્ત્રનું મૂલ્યાંકન કરતું ગુજરાત દેશનું પ્રથમ એવું રાજ્ય છે.


31/07/2021 બાયસેગ કાર્યક્રમ ની સંપૂર્ણ માહિતી

શિક્ષક સજ્જતા બાબત ખૂબ અગત્યનું

🏋️‍♀️🪂 ડૉ. હરેશભાઇ ચૌધરી(પ્રેઝન્ટેશન)

👉 NEP 2020 અંતગત શિક્ષક દીઠ 50 કલાક પ્રોફેશનલ ડેવલોપમેન્ટ માટે

👉 29.07.2021 ના રોજ NEP નું એક વર્ષ પૂર્ણ

👉 NCF અંતર્ગત ચર્ચા અને જાણકારી

👉 NAS  અંગે ચર્ચા અને જાણકારી

👉 NEP અનુસાર શિક્ષકની જરૂરિયાત મુજબ તાલીમ આયોજન

👉 વર્ગખંડ અવલોકન આધારીત તાલીમ આયોજન (CRC DATA મુજબ)

👉 ભૂતકાળમાં થયેલ આવા પ્રકારની કાર્યક્રમ ની ચર્ચા

👉 કુલ 80 કલમો સમાવીત પ્રશ્નાવલી હશે (ચર્ચા - જાણકારી)


🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣


🪂🏋️‍♀️ શ્રી સતિષભાઈ પટેલ(મહામંત્રીશ્રી, રાજ્ય પ્રા. શિક્ષક સંઘ)


👉 બેઠકમાં શિક્ષક સંઘ સાથે થયેલ ચર્ચાની જાણકારી

👉 આ કોઈ પરીક્ષા નથી, તેના કોઈ માર્ક્સ નથી,માત્ર સર્વેક્ષણ છે

👉 ફરજીયાત નથી, મરજિયાત છે 

👉 શિક્ષકોની વિવિધ કામગીરી અને પ્રદાનની સરાહના

👉 નૂતન પ્રવાહો સાથે અપડેશન જરૂરી 

👉 સર્વે મિત્રોને જોડાવા અપીલ

👉 શુભેચ્છા સંદેશ


🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣


🏋️‍♀️🪂 શ્રી ભીખાભાઇ પટેલ ( શૈક્ષીક સંઘ)

👉 સર્વેક્ષણ અંતર્ગત શિક્ષકોમાં ઉભા થયેલ હાઉ વિશે સંવાદ

👉 મોડે સુધી થયેલ બેઠકની જાણકારી 

👉 કોઈ પરીક્ષા નથી, સજ્જ થવા માટે પ્રક્રિયા છે

👉NEP અંતર્ગત જાણકારી

👉 શિક્ષણ વિભાગનો આ ઉમદા પ્રયોગ સફળ કરવાનો છે

👉સર્વેના ગુણ કે કોઈ પરિણામ જાહેર નથી કરવાના 

👉જે તે વિષય શિક્ષકને સજ્જ થવા માટે તે મુજબ પ્રશ્નાવલી હશે

👉મરજિયાત કાર્યક્રમ છે

👉નજીકના સમયમાં નિવૃત થનાર શિક્ષકો ને અપીલ

👉 સમગ્ર કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા અપીલ

👉વિવિધ સોશ્યલ મીડિયામાં હકારાત્મક અભિગમ રાખવા અપીલ અને ખોટો હાઉ ઉભો ન કરવા

👉 શિક્ષણ વિભાગ સાથે સંકલન સાધી કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા અપીલ


🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

🪂🏋️‍♀️ પી.એ.જલ્લુ સર (રાજય પરિક્ષા બોર્ડ)

👉 શિક્ષકોમાં વ્યાપેલા ખોટા ડર નો રદિયો

👉 આ કોઈ શિક્ષકોની પરીક્ષા નથી

👉 સેવાકીય બાબત અંતગત ક્યાંય નોંધ નહીં થાય

👉 ફરજીયાત નથી

👉 વધુમાં વધુ શિક્ષકો જોડાઈ -સંઘના હોદેદારો પણ

👉 આગામી તાલીમ આયોજન માટે સર્વેક્ષણ છે

👉 શુભેચ્છા સંદેશ


જનરલ ટેસ્ટ માટે અહીં ક્લિક કરો

31/07/2021 તાલીમના મહત્વના અંશો NEW

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી બાબતે મહત્વનો પરિપત્ર ક્લિક કરો NEW

PDF સ્વરૂપે પરિપત્ર અહીંથી વાંચો

Teacher Test


ગુજરાત કાઉન્સિલ ટ્રેનિંગ એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (જીસીઇઆરટી) એ પરીક્ષાની રચના કરી છે જે 100 marks ગુણની હશે અને તેમાં શાળામાં ભણાવવામાં આવતા વિષયોથી લઈને યોગ્યતા અને શિક્ષણ શાસ્ત્ર સુધીના વિષયો આવરી લેવામાં આવશે. રિપોર્ટમાં જીસીઇઆરટીના ડાયરેક્ટર ટી.એસ. જોશીને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, “અમે ભારતમાં અન્ય કોઈ રાજ્ય દ્વારા આવી જ પરીક્ષણ લેવામાં આવતા સાંભળ્યા નથી. પરીક્ષણનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ પરિમાણો પર શિક્ષકોનું મૂલ્યાંકન કરવું અને જ્યાં સુધારણાનો અવકાશ છે તેવા વિસ્તારોની ઓળખ કરીને તેમને વૃદ્ધિ કરવામાં મદદ કરવી. ત્યારબાદ તબક્કાવાર તાલીમ પણ લઈ શકાય છે.


પરીક્ષા ની તારીખ 11/8/2021

You may like these posts